כמה באמת עולה לנו הגבייה מלקוחות?

כמה עולות לעסקים פעולות הגבייה מלקוחות? זו שאלה שלא מרבים להתמודד איתה.
האם עסקים ו/או ארגונים יודעים.

עלויות כוח אדם, חובות אבודים, עלויות עורך דין, עלות אשראי לקוחות והרשימה עוד ארוכה – אז כמה באמת עולה לנו הגבייה מלקוחות.

בבואנו לכמת את העלויות נחלק אותן למספר סוגים:

עלויות אשראי לקוחות:

המצב התיאורטי המושלם הוא תשלום במזומן מראש עבור השירותים או המוצרים. זה לא המצב ברוב העסקים. לכן עלויות אשראי לקוחות הן עלויות מחיר הכסף בגין האשראי שהחברה נותנת ללקוחותיה.

אפשר לחלק את עלויות הריבית על יתרת החוב הפתוחה לשני חלקים:

  1. יתרת החוב הנובעת מתנאי התשלום הקיימים בעסק.
  2. יתרת החוב הנובעת מאיחור בתשלום מעבר לתנאי התשלום, כולל חובות מסופקים.

גובה הריבית משתנה. כאשר מדובר במקורות מימון חיצוניים (בנקים, חברות ביטוח ועוד) הריבית גבוהה יותר ממימון החוב על ידי הון עצמי.

שיעור עלויות המימון יכול לנוע מכ- % 5  ועד במקורות מימון חוץ בנקאיים לעבור את ה –  % 10 לשנה.

עלויות כח אדם:

  1. עלויות מחלקת גבייה.
  2. עלויות  זמן טיפול אנשי המכירות והמחלקה.
  3. עלויות זמן טיפול הנהלה בכירה – כספים, מכירות ומנכ”ל.

עלויות ישירות של שעות הטיפול בגבייה מלקוחות. העלויות נוגעות לרוב חלקי הארגון – מי פחות, כמו מנכ”ל וסמנכ”לים, ומי יותר, כמו אנשי גבייה ישירים. עלויות אלה יכולות להסתכם בקרוב ל – % 3 לשנה מעלות חובות הלקוחות

חובות אבודים:

כתוצאה מפירוק, מחדלות פרעון או סתם כתוצאה מבעיות גבייה. היקפי חובות אבודים יכולים לנוע מעשיריות האחוז בפעילויות מסוימות ו בתנאים אחרים עד כ  – % 2 לשנה מעלות חוב הלקוחות.

עלויות עורך דין:

עלויות הטיפול בגבייה הקשה. עלויות בגין טיפול במכתבי חייבים – נעה מסכומים קבועים למסמך ועד לאחוזים מגובה החוב. עלויות נוספות הן אגרות שונות המשולמות בפנייה לרשויות כגון הוצאה לפועל ו/או בתי משפט.

לסיכום, עלויות ניהול הגבייה, מעלויות המימון דרך כח האדם וכלה בחובות אבודים ועורכי דין נעות בטווח של בין % 5 ועד ל % 15 מחוב הלקוחות בשנה.

בערכים מוחלטים יסתכמו בעלויות הגבייה בארגונים קטנים לעשרות אלפי ש”ח, בארגונים בינוניים למאות אלפי ש”ח ובארגונים גדולים למיליוני ש”ח בשנה.

אוהבים את המאמר?

שיתוף ב facebook
שתפו ב-Facebook
שיתוף ב twitter
שתפו ב-Twitter
שיתוף ב linkedin
שתפו ב-LinkedIn